Zuiderhavenkerk

Gods woord

De Bijbel neemt als het Woord van God bij ons een centrale plaats in. In de Bijbel lezen wij dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij heeft ook de mens geschapen. Aanvankelijk was alles in volmaakte harmonie en de mens leefde heilig met God. Door de zonde van de mens, namelijk het overtreden van Gods gebod, ging dit allemaal verloren. De mens moest sterven als straf op de zonde.

Redding

Toch laat God Zijn liefde blijken door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus naar de aarde te zenden. Op grond van Zijn vrijwillig lijden en sterven als Borg kunnen zondaren van hun zondeschuld en zondelast worden bevrijd en tot ware gelovigen worden gemaakt.

Dat gebeurt door de genadekracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest gebruikt daarvoor de Bijbel. Zo schept God in hen een nieuw geestelijk leven om tot Zijn eer te leven. Dat leven zal nooit meer eindigen. De gelovigen zullen wel een keer moeten sterven, maar dan niet meer als straf op de zonde, maar om eeuwig in de hemel God te mogen loven.

Buiten Christus moeten we voor eeuwig verloren gaan. Het is dus noodzakelijk dat we Hem als onze Redder leren kennen in ons leven.

Vooral in de Psalmen kunnen we lezen wat het geloof van Gods kinderen inhoudt. Zowel de hoogte- als dieptepunten uit het geestelijk leven worden hierin bezongen.