Hoop op God, sla 't oog naar boven; Want ik zal Zijn naam nog loven.Psalm 42 vers 3b

Home

Welkom op onze website! Wij nodigen u van harte uit om nader met ons kennis te maken. Wilt u meer weten over wie wij zijn, wat wij geloven, onze kerkdiensten of ons kerkgebouw? Kijk dan verder op onze website of neem contact met ons op.

De Gereformeerde Gemeente te Barendrecht heeft in verband met het Corona virus de volgende maatregelen genomen:
Op zondag worden 2 kerkdiensten gehouden. Aanwezigheid geschied op uitnodiging. Bij de ingang vindt er een gezondheids triage plaats door de koster en/of BHV. Alle aanwezigen worden geacht kennis genomen te hebben van de geldende protocollen. Deze zijn terug te vinden op deze webpagina.
Uiteraard worden deze diensten wel uitgezonden door de kerktelefoon (www.zuiderhavenkerk.nl/voor-leden).

U bent ook van harte welkom om de kerkdiensten die in onze kerk worden gehouden bij te wonen. In de zondagse dienst staat de Bijbel, het Woord van God, centraal. De dominee legt de Bijbel uit, zodat ons duidelijk wordt wat God van ons vraagt in zijn Woord, namelijk bekering, geloof in de Heere Jezus Christus en een leven tot Gods eer.

Hier kunt u lezen wat de liturgie (het programma) van een kerkdienst is.