Hoop op God, sla 't oog naar boven; Want ik zal Zijn naam nog loven.Psalm 42 vers 3b

Home

Welkom op onze website! Wij nodigen u van harte uit om nader met ons kennis te maken. Wilt u meer weten over wie wij zijn, wat wij geloven, onze kerkdiensten of ons kerkgebouw? Kijk dan verder op onze website of neem contact met ons op.

Iedere zondag worden er twee kerkdiensten gehouden in ons kerkgebouw.

Actuele kerktijden:

U bent ook van harte welkom om de kerkdiensten die in onze kerk worden gehouden bij te wonen. In de zondagse dienst staat de Bijbel, het Woord van God, centraal. De dominee legt de Bijbel uit, zodat ons duidelijk wordt wat God van ons vraagt in zijn Woord, namelijk bekering, geloof in de Heere Jezus Christus en een leven tot Gods eer.

Hier kunt u lezen wat de liturgie (het programma) van een kerkdienst is.