Op deze, afgeschermde, pagina treft u informatie aan die uitsluitend voor de leden bedoeld is.

Vanaf D.V. zondag 11 september kan er alleen meegeluisterd worden met een wachtwoord.
De gemeenteleden hebben hierover een e-mail of brief van de kerkenraad ontvangen.