Zuiderhavenkerk

Uitsluitend diensten waarin predikanten voorgaan zijn terug te luisteren.
Diensten waarin studenten of kandidaten voorgaan worden niet geplaatst.
Ook lees-, rouw- en trouwdiensten zijn niet terug te luisteren.
Tevens geeft niet elke predikant toestemming om de preek op een website te plaatsen.

Datum Predikant Tekst Thema Luisteren Downloaden
31-12-2015 Ds J. Mijnders 1 Johannes 2 vers 18a Een liefde volle oproep tot waakzaamheid
Download
27-12-2015 Ds G. J. van Aalst Hc Zondag 8 vr 24 en 25 De troost van de volheid van de drie-enige God
Download
27-12-2015 Ds G. J. van Aalst Johannes 3 vers 16 Christus wijst op de kribbe
Download
25-12-2015 Ds M. J. van Gelder Lukas 2 vers 4 tot 7 Gods trouwe zorg voor zijn volk
Download
25-12-2015 Ds J. Mijnders Lukas 2 vers 15 tot 18 De geloofsgang van de Herders
Download
20-12-2015 Ds C. J. Meeuse Lukas 1 vers 54 en 55 Gods trouwe zorg voor zijn volk
Download
20-12-2015 Ds C. J. Meeuse Lukas 1 vers 53 Wie Christus vervuld met zijn goed
Download
13-12-2015 Ds A. B. van der Heiden Jesaja 33 vers 17a De komende Christus
Download
13-12-2015 Ds A. B. van der Heiden Jesaja 42 vers 3a Het werk van de knechts des Heeren
Download
06-12-2015 Ds W. Silfhout Jesaja 9 vers 1 licht in de duisternis
Download
06-11-2015 Ds M. Golverdingen Genesis 49 vers 10 De profetie van Jacob over de Silo
Download
29-11-2015 Ds G. Pater Ezechiël 21 vers 27 De adventsbelofte met betrekking van Christus komst
Download
29-11-2015 Ds J. Mijnders Lukas 1 vers 31 en 38 De boodschap van Jezus geboorte
Download
24-11-2015 Ds C. A. van Dieren Prediker 1 vers 15 Het kromme en het ontbrekende
Download
22-11-2015 Ds L. Blok Openbaring 22 vers 20 Het wederzijds verlangen van Christus en zijn kerk
Download
15-11-2015 Ds L. Terlouw Psalm 74 vers 20a Een ootmoedig gebed
Download
15-11-2015 Ds. J. Mijnders 1 Samuël 30 vers 6c Het zich sterken in de Heere zijn God
Download
08-11-2015 Ds. P. Mulder Genesis 39 vers 1+2a en 12 en 20+21a Jozef in gevangenschap
Download
04-11-2015 Ds. A. B. v.d Heiden Richteren 15 vers 15 tot 18 Simsoms dankstond bij de fontijn des aanroepers
Download
04-11-2015 Ds. A. B. v.d Heiden Lukas 5 vers 8 Een bid en dankstond aan de knieën van Jezus
Download
01-11-2015 Ds H. Hofman Lukas 7 vers 44b Opmerkelijke ontmoeting bij een farizeeër
Download
18-10-2015 Ds. A. Verschuure Genesis 47 vers 11 tot 22 Jozef behouder des levens
Download
18-10-2015 Ds. J. Mijnders Lukas 22 vers 31 en 32b Simon gezift als de tarwe
Download
14-10-2015 Ds. A.T. Huijser Hooglied 4 vers 9 Het hart van de bruidegom
Download
04-10-2015 Ds G. Pater Handelingen 16 vers 28b Het werk des Heeren in het leven van de stokbewaarder
Download
04-10-2015 Ds J. Mijnders Markus 5 vers 36b Jezus als de Levensvorst
Download
27-09-2015 Ds. A. J. de Waard HC Zondag 4 vraag 9 tot 11 De ellende staat en Gods recht
Download
27-09-2015 Ds. A. J. de Waard Mattheüs 14 vers 22 tot 36 Jezus en zijn discipelen op zee
Download
20-09-2015 Ds. M. J. van Gelder Jeremia 31 vers 11 en 12 Juichende op de hoogte van Sion
Download
16-09-2015 Ds. B. van der Heiden 1 Samuël 17 vers 45 tot 47 Een wonderlijke strijd
Download
13-09-2015 Ds. M. Joosse Genesis 32 Jacob en de verbondszegen
Download