Zuiderhavenkerk

Uitsluitend diensten waarin predikanten voorgaan zijn terug te luisteren.
Diensten waarin studenten of kandidaten voorgaan worden niet geplaatst.
Ook lees-, rouw- en trouwdiensten zijn niet terug te luisteren.
Tevens geeft niet elke predikant toestemming om de preek op de website te plaatsen.

Datum Predikant Tekst Thema Luisteren Downloaden
31-12-2020 Ds. J. van Rijswijk 1 Johannes 2 vers 18a De laatste ure
Download
27-12-2020 Ds. H. A. van Zetten Lukas 2 vers 49b De twaalf jarige Jezus
Download
26-12-2020 Kerstfeest Zondagschool
Download
25-12-2020 Ds. J. W. Verweij Jesaja 42 vers 1 tot 4 De geboorte aankondiging van de HEERE door de dienst van de engelen in Efratha aan de herders
Download
25-12-2020 Ds. J. W. Verweij Lukas 2 vers 7 & Mattheüs 1 vers 21 Wonderlijke geboorte van de Zaligmaker
Download
13-12-2020 Ds. H. Brons Jesaja 42 vers 1 tot 4 De komst van de knecht
Download
10-12-2020 Ds. F. Mulder Deuteronomium 18 vers 15 Van God beloofde profeet
Download
06-12-2020 Ds. J. W. Verweij Lukas 1 vers 23 tot 25 Elizabeth`s lofzang op de Heere
Download
06-12-2020 Ds. W. Silfhout Jeremia 23 vers 5 De spruite
Download
29-11-2020 Ds. C. van Ruitenburg Ezechiël 17 vers 22 tot 24 Een heerlijke cederboom
Download
29-11-2020 Ds. W. Silfhout Jesaja 25 vers 9 De komst vande zaligmaker
Download
24-11-2020 Ds. D. de Wit Habakuk 2 vers 3 Gegronde verwachting in een bange tijd
Download
22-11-2020 Ds. E. J. Boudewijn 1 Samuël 2 vers 19 De Heilige Geest
Download
22-11-2020 Ds. E. J. Boudewijn 1 Koningen 17 vers 10 tot 13 Wondelijke ontmoeting met de weduwe te Sarfat
Download
15-11-2020 Ds. J. van Rijswijk Hc Zondag 20 vraag 53 De Heilige Geest
Download
15-11-2020 Ds. J. van Rijswijk Genesis 8 vers 20 en 21a Een altaar voor den HEERE
Download
11-11-2020 Ds. A. P. Baaijens Jozua 6 vers 16 Jericho`s muren overwonnen
Download
08-11-2020 Ds. J. J. van Eckeveld Hc Zondag 19 vraag 50 tot 52 De verhoogde Christus in de hemel
Download
08-11-2020 Ds. J. J. van Eckeveld Mattheüs 7 vers 24 tot 27 Gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer
Download
04-11-2020 Ds. C. J. Meeuse Psalm 60 vers 3 tot 7 Redding uit grote nood
Download
04-11-2020 Ds. C. J. Meeuse Mattheüs 3 vers 10 Onze levensboom en hhar vrucht
Download
04-11-2020 Ds. C. J. Meeuse Jesaja 12 vers 1 Getuigenis van een Dankdag bij een heilsfontein
Download
25-10-2020 Ds. C. A. van Dieren Genesis 18 vers 27 Een begenadigen bidder voor een genadeloze wereld
Download
25-10-2020 Ds. G. Hoogerland Openbaring 3 vers 19 Bij Christus tucht over zijn gemeente als liefde blijk
Download
11-10-2020 Ds. M. H. Schot Jona 2 vers 4 Teken van Jona
Download
11-10-2020 Ds. L. Blok Romeinen 7 vers 24 en 25 Klacht en jubel
Download
07-10-2020 Ds. C. J. Meeuse Spreuken 4 vers 18 De weg naar een gelukkig leven
Download
04-10-2020 Ds. G. W. S. Mulder 1 Samuël 30 vers 6c Davids sterkte in God
Download
04-10-2020 Ds. C. Harinck Leviticus 1 vers 4 Het leggen van de hand op het brandoffer
Download
27-09-2020 Ds. C. Sonneveld Exodus 10 vers 21 tot 24 De prediking van de zonsverduistering
Download
23-09-2020 Ds. J. van Rijswijk Genesis 15 vers 1 tot 6 De belofte is vernieuwd
Download
20-09-2020 Ds. G. J. van Aalst Hebreeën 7 vers 24 en 25 De heerlijkheid van de middelaar
Download
13-09-2020 Ds. J. W. Verweij 1 Johannes 8 vers 56 Christus enige hoop en blijdschap van zijn Kerk
Download
13-09-2020 Ds. J. W. Verweij 1 Samuël 18 vers 17 tot 22 De bruiloft ging door maar de bruidegom was een ander
Download
10-09-2020 Ds. J. van Laar 1 Samuël 7 vers 12 tot 17 Samuël tussen Mizpa en Sen
Download
06-09-2020 Ds. H. J. Agteresch 2 Kronieken 13 vers 5 Het zoutverbond
Download
30-08-2020 Ds. J. van Rijswijk Genesis 12 vers 1 tot 3 Gods heils handelen met Abram
Download
30-08-2020 Ds. W. Silfhout 2 Korinthe 6 vers 2 Heden van de genade tij
Download
26-08-2020 Ds. A. Schot Psalm 91 vers 14 tot 16 De veiligheid van God
Download
23-08-2020 Ds. C. van Ruitenburg 1 Thessalonicenzen 5 vers 19 Het uitblussen van de Geest
Download
23-08-2020 Ds. J. Driessen Jozua 2 vers 21b Teken van het scharlakensnoer
Download
16-08-2020 Ds. H. A. van Zetten Mattheüs 9 vers 9 tot 13 De roeping van Mattheüs
Download
16-08-2020 Ds. H. A. van Zetten 1 Koningen 18 vers 21 Een indringende vraag
Download
02-08-2020 Ds. P. D. de Haan Handelingen 14 vers 3 Het werk van God in Inkónium
Download
02-08-2020 Ds. P. D. de Haan Handelingen 13 vers 49 De verbreiding van het woord
Download
26-07-2020 Ds. W. Silfhout 1 Samuël 1 vers 10 en 11 Het gebed van Hanna
Download
26-07-2020 Ds. W. J. Karels Genesis 15 vers 7 tot 18 De trouw van de verbonds God
Download
23-07-2020 Ds. W. Visscher Handelingen 13 vers 5 Verkondiging van het woord Gods
Download
19-07-2020 Ds. G. W. S. Mulder Jesaja 11 vers 10 De heerlijke rust in Christus
Download
12-07-2020 Ds. H. J. Agteresch Hoogleid 3 vers 9 en 10 Koets van koning Salomo
Download
12-07-2020 Ds. H. A. van Zetten Exodus 14 vers 17 midden Hoe de HEERE zich verheerlijkt bij de rode zee
Download
08-07-2020 Ds. C. van Ruitenburg 2 Thessalonicenzen 2 vers 15 Een oproep tot standvastigheid
Download
05-07-2020 Ds. A. T. Huijser Jozua 24 vers 15b Jozua`s keus voor de Heere en zijn dienst
Download
01-07-2020 Ds. J. W. Verweij Handelingen 12 vers 1 en 2 Het nut dan de verdrukking
Download
28-06-2020 Ds. H. Brons Hc Zondag 12 vraag 31 en 32 De naam Christus
Download
28-06-2020 Ds. H. Brons Handelingen 14 vers 7 Het evangelie te Lystre
Download
24-06-2020 Ds. G. Beens Ruth 1 vers 3 tot 6 Naómi
Download
21-06-2020 Ds. M. Joosse Hc Zondag 11 vraag 29 en 30 Jezus dat is zaligmaker
Download
21-06-2020 Ds. M. Joosse Johannes 15 vers 1 en 2 De landman en zijn akker
Download
14-06-2020 Ds. G. Clements Handelingen 7 vers 55 Een naam vol de Heilige Geestes
Download
14-06-2020 Ds. M. H. Schot Handelingen 4 vers 12 De naam van de zaligmaker gepredikt
Download
10-06-2020 Ds. J. M. D. de Heer Psalm 143 vers 10 Een smeekgebed op de Hoogste leerschool
Download
07-06-2020 Ds. L. Blok Openbaring 22 vers 17 Het innerlijke verlangen naar de komst van de Heere Jezus
Download
17-05-2020 Ds. J. Schipper Hooglied 4 vers 16 De bede om de wind des Geestes
Download
17-05-2020 Ds. W. Silfhout Handelingen 1 vers 9 Hemelvaart van Christud
Download
17-05-2020 Ds. W. Silfhout Openbaring 1 vers 18 De overwinnaar over dood en graf
Download
10-05-2020 Ds. C. Hogchem Mattheüs 28 28 vers 16 tot 18 De heerlijkheid van Jezus middelaars macht
Download
10-05-2020 Ds. G. W. S. Mulder Johannes 21 vers 18 en 19 Christus onderwijs voor Petrus
Download
10-05-2020 Ds. C. Harinck Johannes 8 vers 32 en 36 Jezus Christus de bevrijder
Download
03-05-2020 Ds. C. A. van Dieren Lukas 10 vers 33 en 34 De liefde van de barmhartige Samaritaan
Download
03-05-2020 Ds. C. A. van Dieren Mattheüs 28 vers 20 Een zekere belofte in een onzekere tijd
Download
26-04-2020 Ds. B. Labee Genesis 45 vers 26b Levens tijding
Download
19-04-2020 Ds. M. H. Schot Johannes 5 vers 25 Levend makende stem
Download
13-04-2020 Ds. C van Ruitenburg 1 Petrus 1 vers 12 Petrus roemtaal
Download
10-04-2020 Ds. J. W. Verweij Lukas 23 vers 46 Jezus gaf zijn ziel
Download
29-03-2020 Ds. C. Sonneveld Jesaja 26 vers 8 en 9 Een innig verlangen naar God in een tijd van grote oordelen
Download
29-03-2020 Ds. C. Sonneveld Lukas 22 vers 31 en 32 De strijd om Petrus
Download
22-03-2020 Ds. C. van Ruitenburg Numeri 21 vers 7 tot 9 Een teken van de koperen slang
Download
22-03-2020 Ds. C. van Ruitenburg Numeri 19 vers 9c Het middel tot ontzondiging
Download
15-03-2020 Ds. J. van Rijswijk Galaten 1 vers 4 en 5 De on uit sprekende liefde van Christus
Download
11-03-2020 Ds. H. A. van Zetten Lukas 11 vers 13 Christus gebeds onderwijs
Download
11-03-2020 Ds. C. van Ruitenburg Daniël 9 vers 16b tot 18 Gebed van Daniël
Download
08-03-2020 Ds. W. Silfhout Mattheüs 26 vers 6 tot 13 De zalving van Jezus te Bethanië
Download
04-03-2020 Ds. S. Maljaars Psalm 87 vers 4 tot 7 Gods zegen voor Sion
Download
23-02-2020 Ds. A. J. de Waard Hc Zondag 4 vraag 9 tot 11 De zonde in Gods heilig ogen
Download
23-02-2020 Ds. A. J. de Waard Genesis 22 vers 7 en 8a Abrahams geloofs beproeving
Download
19-02-2020 Ds. A. Verschuure Lukas 125 vers 4 en 5 Christus opzoekende zondaars liefde
Download
16-02-2020 Ds. L. Blok Markus 1 vers 35 Jezus in zijn bidden
Download
09-02-2020 Ds. C. J. Meeuse Hc Zondag 2 vraag 3 tot 5 De onmisbare kennis van onze ellende
Download
09-02-2020 Ds. C. J. Meeuse Mattheüs 9 vers 9 De roepeing van Mattheüs
Download
04-02-2020 Ds. A. Schreuder Johannes 6 vers 44 Het komen tot Christus
Download
02-02-2020 Ds. G. W. S. Mulder Mattheüs 12 vers 16 Jezus bekendheid
Download
26-01-2020 Ds. A. Schot Psalm 8 vers 4 en 5 Het werk van Gods vingeren
Download
26-01-2020 Ds. A. Schot Lukas 13 vers 23 en 24 De enge poort
Download
22-01-2020 Ds. M. Joosse Mattheüs 9 vers 9 tot 13 Levi geroepen
Download
19-01-2020 Ds. M. T. Al-Chalabi Ezechiël 18 vers 2 tot 5 De gelijkenis van de druiven
Download
12-01-2020 Ds. J. Driessen Mattheüs 2 vers 13 tot 15 De kruisdragende Christus in zijn vlucht naar Egypte
Download
05-01-2020 Ds. C. van Ruitenburg 2 Timotheüs 4 vers 1 tot 5 Paulus onderwijs aan Timotheüs
Download