Zuiderhavenkerk

De kerk behoort een veilige plaats te zijn. Gelukkig ervaren veel gemeenteleden die veiligheid ook. Helaas is het soms anders. Ook binnen de kerken komt seksueel misbruik voor. Seksueel misbruik en andere vormen van geweld in de gemeente zijn heel erg. Als dit zou voorkomen, dan is het belangrijk dat de drempel om dit bespreekbaar te maken, zo laag mogelijk is.

In onze gemeente zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld:

Dhr. N.G.J. (Nico) Schouten,

nicoschouten@gergembarendrecht.nl 

Mevr. J.C. (Jolanda) Modderkolk – Zandee,

jolandamodderkolk@gergembarendrecht.nl

De vertrouwenspersonen zijn beschikbaar voor vragen vanuit alle gemeenteleden rondom seksueel misbruik in kerkelijke en/of pastorale gezagsrelaties en ander grensoverschrijdend gedrag, zoals lichamelijk of psychisch geweld. De  vertrouwenspersonen kunnen ondersteunen door een luisterend oor te bieden, mee te denken, te adviseren en/of door te verwijzen naar andere instanties als dat nodig is.