Zuiderhavenkerk

Uitsluitend diensten waarin predikanten voorgaan zijn terug te luisteren.
Diensten waarin studenten of kandidaten voorgaan worden niet geplaatst.
Ook lees-, rouw- en trouwdiensten zijn niet terug te luisteren.
Tevens geeft niet elke predikant toestemming om de preek op de website te plaatsen.

Datum Predikant Tekst Thema Luisteren Downloaden
31-12-2017 Ds. J. Mijnders Genesis 7 vers 16b De ark der behoudenis
Download
26-12-2017 Zondagsschool Kerstfeestviering
Download
24-12-2017 Ds. G. J. van Aalst Maleachi 4 vers 4 tot 6 Laatste woorden van de laatste Profeet
Download
24-12-2017 Ds. G. J. van Aalst Maleachi 4 vers 2 Laatste advents belofte van het Oude Testament
Download
17-12-2017 Ds. W. Silfhout Lukas 1 vers 78 en 79 Opgang uit de hoogte
Download
16-12-2017 Zangavond
Download
13-12-2017 Ds. B. van der Heiden Zacharia 6 vers 12 en 13 Rijke advents boodschap voor de teruggekeerde balling
Download
13-12-2017 Ds. B. van der Heiden Zacharia 6 vers 12 en 13 Rijke advents boodschap voor de teruggekeerde balling
Download
10-12-2017 Ds. J. M. D. de Heer Hc Zondag 1 vraag 1 en 2 Troost troost mijn volk
Download
10-12-2017 Ds. J. M. D. de Heer Hooglied 6 vers 1 en 2 Advents verlangen van de dochteren van Jeruzalem
Download
03-12-2017 Ds. C. van Ruitenburg Zacharia 9 vers 9 Sions Koning
Download
03-12-2017 Ds. A. J. de Waard Genesis 49 vers 18 Adventsverwachting op een sterfbed
Download
26-11-2017 Ds. W. J. Karels Nehemia 5 vers 1 tot 19 Nehemia bouwer aan Jeruzalems muren
Download
26-11-2017 Ds. W. Silfhout Psalm 106 vers 4 en 5 Gebed om te mogen delen in Gods heil
Download
22-11-2017 Ds. F. Mulder 1 Petrus 5 vers 5m zijt net ootmoedigheid bekleed
Download
19-11-2017 Ds. L. Blok Jozua 5 vers 14a De verrassende komst van de vorst van het heir der HEEREN
Download
19-11-2017 Ds. J. Mijnders Jozua 3 vers 11 Het voorgaan van de ark
Download
12-11-2017 Ds. J. W. Verweij Hc Zondag 52 vraag 127 tot 129 zesde bede van het aller volmaaktste gebed en het slot
Download
12-11-2017 Ds. J. W. Verweij Johannes 16 vers 10 De gerechtigheid die alleen maar red van de dood
Download
05-11-2017 Ds. W. Silfhout Psalm 125 vers 2 Gods trouw voor zijn volk onder het beeld van de bergen rond Jeruzalem
Download
01-11-2017 Ds. C. J. Meeuse Ezechiël 47 vers 12 De vruchtbare toekomst der kerk
Download
01-11-2017 Ds. C. J. Meeuse Johannes 15 vers 1 en 2 De gelijkenis van de wijnstok
Download
01-11-2017 Ds. C. J. Meeuse Johannes 15 vers 1 en 2 De gelijkenis van de wijnstok
Download
29-10-2017 Ds. H. van der Heiden Hc Zondag 50 vraag 125 De derde bede
Download
29-10-2017 Ds. H. van der Heiden Johannes 2 vers 17 God alleen de Heeren
Download
15-10-2017 Ds. H. A. van Zetten Hc Zondag 49 vraag 124 Bij de derde bede
Download
15-10-2017 Ds. H. A. van Zetten Jona 1 vers 8 tot 17 Jona gaat overboord
Download
11-10-2017 Ds. J. W. Verweij Judas vers 17 tot 20 Gods gemeente bewaard door Jezus Christus
Download
08-10-2017 Ds. G. Clements Johannes 4 vers 4 De komst en de wederkomst tot Christus
Download
08-10-2017 Ds. J. Mijnders Filippenzen 1 vers 21 Van de vrucht van Paulus gevangenschap
Download
07-10-2017 Zangavond
Download
01-10-2017 Ds. C. van Ruitenburg Mattheüs 13 vers 44 De schat in de akker
Download
24-09-2017 Ds. W.J. Karels Ezechiël 20 vers 37 Het eeuwige genadeverbond
Download
20-09-2017 Ds. A. Schot Jacobus 1 vers 2 en 3 Gods doel met beproevingen
Download
17-09-2017 Ds. J. W. Verweij 2 Korinthe 5 vers 17 De heerlijkheid van de nieuwe schepping
Download
17-09-2017 Ds. J. W. Verweij Hooglied 5 vers 1c Een Hartelijke nodiging van de Hemelse bruidegom tot zijn zwarte bruid
Download
10-09-2017 Ds. A. T. Huijser Openbaring 8 vers 1 tot 5 Een half uur stilte in de Hemel
Download
10-09-2017 Ds. W. Silfhout 1 Petrus 2 vers 10 De vrucht van Gods welbehagen
Download
30-08-2017 Ds. J. M. D. de Heer 1 Petrus 2 vers 10 De vrucht van Gods welbehagen
Download
27-08-2017 Ds. D. de Wit Hc Zondag 45 vraag 116 tot 119 Het gebed
Download
27-08-2017 Ds. D. de Wit Exodus 33 vers 7 tot 11 De deur van het gebed
Download
22-08-2017 Ds. A. Schreuder Genesis 32 vers 24 tot 26 Gods worsteling met Jacob
Download
20-08-2017 Ds. J. van Belzen Exodus 4 vers 24 tot 26 Mozes een bloedbruidegom
Download
20-08-2017 Ds. J. van Belzen Efeze 3 vers 17 tot 19 Gebed van een heil zoekende Herder
Download
13-08-2017 Ds. W. J. Karels Spreuken 17 vers 2 De eerste Adam en de tweede Adam
Download
06-08-2017 Ds. J. Mijnders Johannes 6 vers 66 tot 69 Hoe de discipelen worden beproefd door Jezus
Download
23-07-2017 Ds. L. Blok Efeze 1 vers 13 en 14 Het zegel van de Heilige Geest
Download
09-07-2017 Ds. W. Silfhout Psalm 122 vers 3 Jeruzalem een wel gebouwde stad
Download
09-07-2017 Ds. J. Mijnders Handelingen 8 vers 39b Reizen met blijdschap
Download
02-07-2017 Ds. A. Verschuure Psalm 22 vers 32 Davids spreken over Christus
Download
02-07-2017 Ds. A. Verschuure Johannes 3 vers 7 en 8 De wedergeboorte als he werk van de Heilige Geest
Download
25-06-2017 Ds. A. Schreuder Psalm 77 vers 20 en 21 Gods weg met zijn volk
Download
25-06-2017 Ds. A. Schreuder Openbaring 22 vers 17 drieërlei roepen van de pinkstergeest
Download
21-06-2017 ds. J. J. van Eckeveld Handelingen 7 vers 59 en 60 Christus verheerlijkt in het sterven van Stefanus
Download
13-06-2017 Ds. J. van Laar Johannes 16 vers 8 tot 11 Overtuigende pinkstergeest
Download
11-06-2017 Ds. J. Mijnders Romeinen 8 vers 37 Paulus overwinningslied
Download
05-06-2017 Ds. J. Mijnders Psalm 51 vers 13b Hartelijke bede om behoud van de Geest
Download
04-06-2017 Ds. M. H. Schot Handelingen 2 vers 37 en 38a Stervensweg tot leven
Download
01-06-2017 Dhr./Mevr. van Hartingsveldt Opvoedavond
Download
25-05-2017 Ds. J. Mijnders Handelingen 1 vers 9 tot 11 Het wonder van Jezus Hemelvaart
Download
21-05-2017 Ds. M. H. Schot 1 Petrus 3 vers 18 tot 22 Stervensweg tot leven
Download
21-05-2017 Ds. C. Harinck Romeinen 8 vers 33 en 34 De eeuwige geborgenheid van Gods uitverkorenheid
Download
13-05-2017 Zangavond
Download
10-05-2017 Ds. G. J. van Aalst Opvoedavond
Download
07-05-2017 Ds. L. Blok 1 Korinthe 15 vers 7a De verschijning van de Levensvorst aan Jakobus
Download
30-04-2017 Ds. A. T. Huijser 2 Korinthe 6 vers 10b Gods arbeiders
Download
30-04-2017 Ds. J. Mijnders Hooglied 1 vers 4 Een Koningsdag in het leven van de bruid
Download
29-04-2017 Ds. G. J. van Aalst Rouwdienst Ds. L. Terlouw
Download
23-04-2017 Ds. G. van Manen Hc Zondag 41 vraag 108 en 109 Het zevende gebod
Download
23-04-2017 Ds. G. van Manen Johannes 16 vers 22 Troost vol onderwijs van Jezus
Download
17-04-2017 Ds. C. van Ruitenburg Psalm 119 vers 94a Belijden en Bidden
Download
16-04-2017 Ds. J. Mijnders Johannes 20 vers 16 en 17 Verschijning van Jezus aan Maria Magdalena
Download
14-04-2017 Ds. J. W. Verweij Mattheüs 27 vers 50 tot 53 Op Jezus borgtochtelijk sterven
Download
09-04-2017 Ds. C. van Ruitenburg Mattheüs 26 vers 38 Christus in Gethsémané
Download
09-04-2017 Ds. C. van Ruitenburg Psalm 40 vers 8 en 9 Het lied van het Lam
Download
06-04-2017 Ds. Ds. A. Verschuure Mattheüs 26 vers 75 Jezus de middelaar Petrus de Godslasteraar
Download
02-04-2017 Ds. B. v.d. Heiden Johannes 19 vers 18 tot 20 Jezus koningschap
Download
02-04-2017 Ds. J. Mijnders Mattheüs 20 vers 20 tot 22 Een hoogst ernstige vraag
Download
26-03-2017 Ds. M. Karens HC Zondag 40 vraag 105 tot 107 Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven
Download
26-03-2017 Ds. M. Karens Mattheüs 26 vers 63 en 64 Jezus voor het sanhedrin
Download
23-03-2017 Ds. S.W. Janse Jona 2 vers 1 tot 4 Jona in de vis
Download
12-03-2017 Ds. A. B. van der Heiden Hc Zondag 39 vraag 104 De liefde tot onze ouders
Download
12-03-2017 Ds. A. B. van der Heiden Markus 14 vers 50 De Rechtvaardige verlaten
Download
05-03-2017 Ds. G. W. S. Mulder Exodus 12 vers 26 en 27 Vragen bij het pascha
Download
05-03-2017 Ds. J. Mijnders Johannes 19 vers 1 en 2 Hoe de koning tot spot wordt gesteld
Download
26-02-2017 Ds. F. Mulder Hc Zondag 38 vraag 103 De door God ingestelde wekelijkse rustdag
Download
26-02-2017 Ds. F. Mulder Jesaja 53 vers 10 Christus als de ware schuldoffer
Download
19-02-2017 Ds. M. J. van Gelder 1 Johannes 5 vers 4 en 5 De wereld overwinnen
Download
14-02-2017 Ds. G. Bredeweg Mattheüs 17 vers 14 tot 21 Genezing van de maanzieke knaap
Download
12-02-2017 Ds. H. A. van Zetten Psalm 40 vers 2 en 3 Genade leven van David
Download
05-02-2017 Ds. H. Brons Hc Zondag 36 vraag 99 en 100 Gebruik van Gods heiligennaam
Download
05-02-2017 Ds. J. Mijnders Markus 5 vers 25 Behoudenis door gemeenschap
Download
29-01-2017 Ds. C van Ruitenburg Lukas 7 vers 1 tot 10 De hoofdman over honderd
Download
29-01-2017 Ds. W. Silfhout Lukas 5 vers 31 Bij Jezus de grote medicijnmeester
Download
22-01-2017 Ds. L. Blok Johannes 1 vers 44 tot 46 Christus die Filippus vindt
Download
15-01-2017 Ds. W. J. Karels Openbaring 11 vers 1 tot 14 De twee getuigen
Download
15-01-2017 Ds. W. Silfhout Johannes 1 vers 37 De eerste discipelen van Jezus
Download
12-01-2017 Ds. J. W. Verweij Lukas 2 vers 31 tot 33 Het Licht der wereld
Download
08-01-2017 Ds. W. J. Karels Numeri 17 vers 5a Aaron opnieuw in het ambt bevestigd
Download
08-01-2017 Ds. A. J. de Waard Hc Zondag 34 vraag 92 tot 95 De Heilige wet des Heeren
Download
01-01-2017 Ds. W. A. Zondag Psalm 27 vers 4 Davids ene begeerte
Download