Zuiderhavenkerk

Hoe ziet er kerkdienst uit?

Iedere zondag worden er twee kerkdiensten gehouden in ons kerkgebouw. In de dienst staat de Bijbel, het Woord van God, centraal.

Aanvang ochtenddienst: 10:00 uur
Aanvang middagdienst: 16:00 uur

Voor in de kerk hangen de borden waarop de Psalmen staan die we in die dienst zingen. Ook staat op het bord het Bijbelgedeelte aangegeven dat de ouderling zal lezen en dat in de preek centraal zal staan.

Tijdens de kerkdienst zingen we berijmde Psalmen. Deze staan meestal achterin de Bijbels. In onze diensten wordt de Bijbel in de zogenoemde Statenvertaling gebruikt en zingen we de Psalmen in de berijming van 1773. Het zingen van de psalmen wordt begeleid door het kerkorgel.

De Bijbel is Gods eigen Woord dat Hij de mensen gegeven heeft. De kernboodschap van de Bijbel is dat wij zondaren zijn en dat Jezus Christus de Zoon van God en tegelijk de Zaligmaker van zondaren is. Hij is in wezen de hoofdinhoud van de Bijbel. Hij roept zondige mensen op tot bekering en wil van de zonde verlossen door Zijn Woord en Geest.

In het zingen van de Psalmen wordt uiting gegeven aan ervaren nood en verlossing, vreugde en dankbaarheid. Daarin zoeken we de eer van God of, zoals een van de Psalmen het zegt: “Komt, maakt God met mij groot…” In het gebed spreken we tot God, danken we Hem voor wat we kregen en bidden we Hem om wat wij nodig hebben.

Tijdens het zingen na het gebed wordt er gecollecteerd. Ieder geeft, naar de mate dat hij iets missen kan. Het geld is bestemd voor de kerkdiensten, maar ook voor (diaconale) hulp aan minder bedeelden. Ook de collecte hoort bij het dienen van God.

Aan het eind van de kerkdienst legt de predikant in de naam van God de zegen op de gemeente.

Iedereen is welkom

Indien u eens een preek zou willen beluisteren, bent u van harte welkom in onze kerk. Er is geen lidmaatschap nodig voor het bijwonen van de kerkdiensten. De toegang is gratis. Bij een eerste bezoek is het verstandig om naar de koster te vragen, zodat hij u welkom kan heten en een plaats kan aanbieden. We adviseren u graag wanneer u een Bijbel wilt kopen, ook in andere talen.

Een overzicht van de liturgie vindt u hier.