Zuiderhavenkerk

Uitsluitend diensten waarin predikanten voorgaan zijn terug te luisteren.
Diensten waarin studenten of kandidaten voorgaan worden niet geplaatst.
Ook lees-, rouw- en trouwdiensten zijn niet terug te luisteren.
Tevens geeft niet elke predikant toestemming om de preek op de website te plaatsen.

Datum Predikant Tekst Thema Luisteren Downloaden
31-12-2016 Ds. J. Mijnders Job 13 vers 9a Simeon kerstfeest
Download
26-12-2016 Kerstfeest Zondagsschool
Download
25-12-2016 Ds. W. J. Karels Lukas 2 vers 28 Simeon kerstfeest
Download
25-12-2016 Ds. J. Mijnders Lukas 2 vers 6 en 7 Het wonder van Bethlehems kribbe
Download
18-12-2016 Ds. G. J. van Aalst Lukas 1 vers 37 Hoe is het mogelijk
Download
18-12-2016 Ds. G. J. van Aalst Lukas 1 vers 15a Vijf keer voor God
Download
17-12-2016 kerstzangavond
Download
15-12-2016 Ds. C. Sonneveld Jesaja 9 vers 5 Geboorte bericht van de Heere Jezus Christus
Download
11-12-2016 Ds. C. van Ruitenburg Hc Zondag 33 vraag 88 tot 91 De waarachtige bekering
Download
11-12-2016 Ds. M.H. Schot Maleachi 4 vers 2 De Zon der Gerechtigheid beloofd
Download
30-11-2016 Ds. G.J.N. Moens Jesaja 9 vers 5a Jesaja’s adventsverwachting
Download
27-11-2016 Ds. K. Boeder Hc Zondag 32 vraag 86 en 87 Het leven der Genade
Download
27-11-2016 Ds. W. Silfhout Genesis 5 vers 28 en 29 Lamech en de Adventsbelofte
Download
20-11-2016 Ds. M. Joosse Filippenzen 4 vers 11b tot 13 Paulus heeft geleerd vergenoegd te zijn
Download
13-11-2016 Ds. L. Blok 1 Koningen 10 vers 1 tot 3 De koningin van Seba
Download
08-11-2016 Ds. M. Karens Mattheüs 7 vers 24 tot 27 Twee bouwers
Download
06-11-2016 Ds. C. van Ruitenburg 2 Kronieken 30 vers 8 en 9 Hizkia’s roep om bekering
Download
06-11-2016 Ds. J. Mijnders Jesaja 49 vers 14 tot 16 De zekerheid van Sions herstel
Download
02-11-2016 Ds. C. van Krimpen Jona 3 vers 6 tot 10 Bij het bevel des Konings
Download
02-11-2016 Ds. C. van Krimpen Nahum 1 vers 7 De goedheid des Heeren
Download
30-10-2016 Ds. H. van der Heijden 2 Samuël 22 vers 31 Davids eindigen in de Heere
Download
26-10-2016 Ds. A. T. Huijser Lukas 17 vers 32 De vrouw van Lot
Download
23-10-2016 Ds. W.A. Zondag Lukas 20 vers 42 Maar één ding is nodig
Download
16-10-2016 Ds. J. Schipper Openbaring 2 vers 16 en 17 Het slot van de brief aan Pérgamus
Download
16-10-2016 Ds. J. Schipper Psalm 71 vers 3a Een bede voor ouderen en jongeren
Download
15-10-2016 Ds. G. J. van Aalst Orgelavond
Download
09-10-2016 Ds. J. Mijnders Markus 9 vers 24b Jezus als de geheel enige medicijnmeester
Download
02-10-2016 Ds. J.W. Verweij Hc Zondag 27 vr 72 tot 74 en 1 Petrus 3 vers 20 en 21 De Heilige Doop verdedigd
Download
02-10-2016 Ds. J.W. Verweij Johannes 16 vers 7 Verlies maar ook winst
Download
18-09-2016 Ds W. Silfhout Mattheüs 11 vers 16 tot 19 Een scherpe aanklacht tegen de hoorders van het Evangelie
Download
18-09-2016 Ds J. Mijnders Mattheüs 12 vers 41c De meerdere Jona
Download
04-09-2016 Ds L. Terlouw Amos 5 vers 14 Vruchten uit de Levensbron
Download
04-09-2016 Ds L. Terlouw Amos 5 vers 4 Levenslicht in doodsnood
Download
28-08-2016 Ds J. Mijnders Johannes 21 vers 5 De Openbaring van Jezus aan de zee van Tibérias
Download
21-08-2016 Ds W. Silfhout Mattheüs 11 vers 12 Het Koninkrijk ingenomen door geweld
Download
21-08-2016 Ds W. Silfhout Mattheüs 12 vers 42b Christus meerder dan Salomo
Download
14-08-2016 Ds J. Mijnders Johannes 4 vers 4 Goddelijk moeten
Download
17-07-2016 Ds J. Mijnders 2 Timotheüs 4 vers 7 en 8 Paulus zegenlied
Download
10-07-2016 Ds. M. J. van Gelder Handelingen 17 vers 10 tot 12 Gods woord in Beréa
Download
03-07-2016 Ds A. T. Huijser 1 kronieken 26 vers 1a en 8c De kinderen van Obed-Edom
Download
28-06-2016 Ds K. Boeder Jesaja 54 vers 11 tot 13 Een troost woord aan Sion
Download
26-06-2016 Ds J. van Rijswijk Johannes 14 vers 1 tot 3 Het vaderhuis met zijn vele woningen
Download
26-06-2016 Ds J. Mijnders Hooglied 8 vers 5a Christus en zijn bruidskerk
Download
19-06-2016 Ds G. Beens Openbaring 2 vers 4 en 5 Christus mond als een scherp zwaard
Download
15-06-2016 Ds L. Terlouw Jesaja 49 vers 6 Zaligheid voor het aangezicht van alle volken
Download
12-06-2016 Ds C. van Ruitenburg Psalm 1 vers 6 Twee wegen
Download
12-06-2016 Ds C. van Ruitenburg Ezechiël 1 vers 15 en 16 Een rad in de raderen
Download
05-06-2016 Ds. G. W. S. Mulder Ezechiël 16 vers 62 en 63 Gods verbond met zijn volk
Download
05-06-2016 Ds L. Terlouw Handelingen 23 vers 11 Paulus bemoedigd in de nacht
Download
29-05-2016 Ds P. Mulder Handelingen 16 vers 14 en 15a Eerste doop in Europa
Download
29-05-2016 Ds J. Mijnders 1Korinthe 2 vers 12 De inhoud van Paulus prediking
Download
22-05-2016 Ds C. van Ruitenburg Handelingen 3 vers 6 Het eerste wonder na Pinksteren
Download
16-05-2016 Ds J. Mijnders Spreuken 23 vers 26a De hartelijke bede van de opperste wijsheid
Download
15-05-2016 Ds J. Mijnders Handelingen 2 vers 37 en 38 Petrus pinkster prediking
Download
08-05-2016 Ds L. Blok Romeinen 8 vers 34b De wees kerk die een biddende Hogepriester heeft
Download
05-05-2016 Ds J. Mijnders Handelingen 1 vers 9 tot 11 Het wonder van Jezus Hemelvaart
Download
01-05-2016 Ds M. Joosse 2 Samuël 9 vers 1 Weldadigheid voor iemand aan het huis van Saul
Download
24-04-2016 Ds C. van Ruitenburg Romeinen 8 vers 14 De Geest als leidsman
Download
21-04-2016 Ds A. T. Huijser Romeinen 7 vers 4 De bruid van de levensvorst
Download
17-04-2016 Ds J. Mijnders Mattheüs 28 vers 20 Rijke belofte voor een arm volk
Download
14-04-2016 Ds F. Mulder Efeze 2 vers 6 Met Christus mede opgewekt en gezet in de hemel
Download
10-04-2016 Ds H. van Zetten Psalm 72 Er is hoop voor het nageslacht
Download
03-04-2016 Ds D. W. Tuinier HC Zondag 15 vraag 37 tot 39 De Middelaar en Verlosser
Download
03-04-2016 Ds W.J. Karels Johannes 20 vers 11 tot 17 Jezus verschijning aan Maria
Download
28-03-2016 Ds C. van Ruitenburg Filippenzen 3 vers 10 Christus en de Kracht Zijner opstanding
Download
27-03-2016 Ds W. Silfhout Lukas 24 vers 13 tot 27 Bedroefde Emmaüsgangers
Download
27-03-2016 Ds J. Mijnders Johannes 20 vers 16 en 17 Verschijning van Jezus aan Maria Magdaléna
Download
25-03-2016 Ds J. W. Verweij Johannes 19 vers 30m De verzoening door voldoening
Download
20-03-2016 Ds H. van Zetten Johannes 19 vers 1 tot 22 Jezus de Koning der Joden
Download
15-03-2016 Ds A. Schot Johannes 19 vers 17 Het Kruis
Download
13-03-2016 Ds J. Mijnders Mattheüs 27 vers 51a Het gescheurde voorhangsel
Download
06-03-2016 Ds J. W. Verweij Johannes 18 vers 9 De bewaring de kracht Gods tot zaligheid
Download
06-03-2016 Ds J. W. Verweij Johannes 18 vers 8 Christus gevangenneming is de vrijheid van zijn kinderen
Download
28-02-2016 Ds H. Brons Jesaja 53 vers 1 tot 3 Antwoord aan de man van smarten
Download
11-02-2016 Ds J. W. Verweij Mattheüs 12 vers 14 en 15 De weg van Sions betalende Borg ontdekt
Download
07-02-2016 Ds J. M. D. de Heer Hc Zondag 12 vraag 32 en 32 Christus de gezalfde
Download
07-02-2016 Ds J. Mijnders Zacharia 13 vers 7 Het ontwaken van het zwaard van Gods gerechtigheid
Download
06-02-2016 Zangavond Woord en Daad
Download
31-01-2016 Ds W. J. Karels Hebreeën 12 vers 12 tot 17 Onderwijs in de loopbaan des Geloofs
Download
31-01-2016 Ds W. J. Karels Mattheüs 14 vers 32 Een getrouwe middelaar
Download
24-01-2016 Ds A. T. Huijser Hc Zondag 11 vraag 29 t/m 30 En gij zult zijn naam heten Jezus
Download
24-01-2016 Ds A. T. Huijser Markus 4 vers 35 tot 41 De kerk op zee
Download
21-01-2016 Ds F. Mulder Lukas 19 vers 10 Het komen van de Zoon des mensen op aarde
Download
17-01-2016 Ds M. Joose Klaagliederen 3 vers 22 en 23 Genade tonen in een klaaglied
Download
17-01-2016 Ds J. Mijnders 2 Samuël 9 vers 6 en 7a Een Koninklijke weldaad geschonken
Download
10-01-2016 Ds W. J. Karels 2 Thessalonicenzen 3 vers 16 Een liefelijke zegen wens van vrede
Download
03-01-2016 Ds L. Blok Lukas 2 vers 21 De besnijdenis van het kindeken Jezus
Download
01-01-2016 Ds J. Mijnders Numeri 10 vers 29 Een dringende nodiging om te reizen naar Kanaän
Download