Zuiderhavenkerk

Categorie: General Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging


5 maart 2024

Dinsdag 5 maart hopen we onze jaarvergadering te houden. Er zullen bestuursverkiezingen zijn en ook zullen we stilstaan bij het 60-jarig bestaan van onze vereniging. We hopen dat we als vereniging door de jaren heen licht en warmte binnen de gemeente hebben mogen uitdragen, vanuit Gods Woord. En willen ook Gods zegen vragen voor de toekomst.

Allen hartelijk welkom vanaf 19.45 uur, er zal een wat langere inloop en pauze zijn. We eindigen om 22.00 uur.

Vriendelijke groet van Marianne, Anneke, Judith, Sonja, Hanny en Adrie

Volledige kalender bekijken