De Gereformeerde Gemeente te Barendrecht heeft in verband met het Corona virus de volgende maatregelen genomen:
Op zondag worden 2 kerkdiensten gehouden. Aanwezigheid geschied op uitnodiging. Bij de ingang vindt er een gezondheids triage plaats door de koster en/of BHV. Alle aanwezigen worden geacht kennis genomen te hebben van de geldende protocollen. Deze zijn terug te vinden op deze webpagina.
Uiteraard worden deze diensten wel uitgezonden door de kerktelefoon (www.zuiderhavenkerk.nl/voor-leden).

Iedere zondag worden er twee kerkdiensten gehouden in ons kerkgebouw.

Aanvang ochtenddienst: 10:00 uur
Aanvang middagdienst:  16:30 uur (kan een andere tijd zijn; raadpleeg voor data en tijden het overzicht)

Actuele kerktijden:

Hier kunt u een uitgebreid en actueel overzicht vinden van onze kerkdiensten.